Nóng: Hoàng Đức âm tính Covid-19, còn “một cửa ải” trước khi tập cùng tuyển Việt Nam

Nóng: Hoàng Đức âm tính Covid-19, còn “một cửa ải” trước khi tập cùng tuyển Việt Nam

Hoàng Đức chính thức nhận kết quả âm tính với Covid-19 trong lần xét nghiệm RT-PCR cuối cùng tại quê