Tuyển Việt Nam bổ sung HLV thể lực cho mục tiêu World Cup 2022

Tuyển Việt Nam bổ sung HLV thể lực cho mục tiêu World Cup 2022

Ngày 22/6, VFF đã ký hợp đồng với HLV thể lực Cedric Roger. Ông Cedric được giao nhiệm vụ trọng tâm