Phương tiện truyền thông Anh đã đặt câu hỏi về trọng tài: Casemiro đã thoát khỏi 2 thẻ vàng, anh ta đáng lẽ phải được gửi đi Cara Taruhan Bola

Truyền thông Anh đã đặt câu hỏi về trọng tài: Casemiro đã thoát khỏi 2 thẻ vàng.Anh ta nên được gửi đi [Cara Taruhan Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 5 tháng 5: Vào sáng sớm ngày 5 tháng 5, Bán kết Champions League, Manchester City với tư cách là khách mời Bernabeuchallenge Real Madrid. Cuối cùng, Manchester CityMất 1-3, với tổng số điểm là 5-6