!!Wu Lei đã bắn rất nhiều để chạm vào chùm tia và gặp bạn vào đêm đêm giao thừa?Arti Assagat Sepakbola

!!Wu Lei đã bắn rất nhiều để chạm vào chùm tia và gặp bạn từ đêm đêm giao thừa?.